Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Darbo užmokestis
Pareigos

Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2017m
I ketvirtis

Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2017m
II ketvirtis 
Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2016m
III ketvirtis 

Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2016m
IV ketvirtis 

Direktorius   1437,5 € 1437,50 € 1437,50 €   1427,10 €
Pavaduotojas ugdymui   1160,5 € 1160,50 € 1160,50 €  1292,49 €
Pavaduotojas ūkio reikalams   568,00 € 586,00 € 586,00 €  568,00 €
Vairuotojas   -  - -  -
Sekretorius   372,75 €  372,75 € 372,75 €  426,00 €
Mokytojas   612 €  612,00 € 612,00 €  740,29 €
Socialinis pedagogas   805 €  805,00 € 805,00 €  912,44 €
Valytojas   300 €  300,00 € 300,00 €  380,00 € 
Skaityklos vedėjas   401 €  401,00 € 401,00 €  411,80 € 
Bibliotekos vedėjas   475 €  475,00 € 475,00 €  475,70 €
Kompiuterių priežiūros specialistas   202,35 € 202,35 € 404,70 € 202,35 €
Budėtoja   175,00 € 175,00€ 175,00€  190,00 €
Valgyklos vedėjas   390,50 €  390,50 € 390,50 €  426,00 €
Valgyklos darbuotojas   350,00 € 350,00€ 350,00€  380,00 €
Ūkio dalies darbininkas   350,00 € 350,00€ 350,00€  380,00 € 
Rūbininkė   350,00 € 350,00 € 350,00€ 380,00 €
Sargas   435,59 € 435,59 € 435,59 €  435,59 €