Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

 

2015-2017 m. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos tarybą sudaro

1. Jūratė Čaplinskienė – matematikos  mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos pirmininkė, jurcap@ivinskis.lt;

2. Jurgita Butnorienė – kūno kultūros mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos sekretorė, jurbut@ivinskis.lt;

3. Žyginta Ivanavičienė – dailės mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos narė;

4. Vita Pleskūnienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos narė;

5. Tomas Tarasevičius – informatikos mokytojas metodininkas,gimnazijos tarybos narys;

6. Monika Kiriejevaitė – mokinė, gimnazijos tarybos narė;

7. Aldona Straupienė – tėvų atstovė, gimnazijos tarybos narė;

8. Rasa Šulskienė – tėvų atstovė, gimnazijos tarybos narė;

9. Emilija Rimeikienė – tėvų atstovė, gimnazijos tarybos narė;

10. Sigita Balčiūnienė – tėvų atstovė, gimnazijos tarybos narė;

11. Daiva Glodenienė – tėvų atstovė, gimnazijos tarybos narė.

Mokinių savivaldos atstovai

Monika Kiriejevaitė – mokinių prezidentė, gimnazijos tarybos narys