1GA klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Matematika 1GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Anglų k. 1GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
215 kab.
Matematika 1GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Lietuvių k., 1GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
Kūno k. 1GA kl.
Butnorienė Jurgita
Savickas Juozas
Sporto salė
08:55 Biologija, 1GA kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Geografija, 1GA kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Fizika, 1GA kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Technolog. 1GA kl.
Kazlauskas Vitas
Gricienė Alina
108 kab.
107 kab.
09:50 Istorija, 1GA kl.
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Matematika 1GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Anglų k. 1GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
215 kab.
Raktai į sėkmę, 1AD kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
Lietuvių k., 1GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
10:55 Anglų k. 1GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
215 kab.
Kūno k. 1GA kl.
Butnorienė Jurgita
Savickas Juozas
Sporto salė
Istorija, 1GA kl.
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Matematika 1GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Anglų k. 1GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
215 kab.
12:00 Lietuvių k., 1GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
Muzika, 1GA kl.
Maneikienė Irena
309 kab.
Etika, tikyba 1GA kl.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Istorija, 1GA kl.
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Dailė, 1GA kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
12:55 Geografija, 1GA kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Vokiečių k., / Informatika 2 gr., 1GA kl.
Žukauskienė Vilma
304 kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Lietuvių k., 1GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
Vokiečių k. / Rusų k. , 1GA kl.
Žukauskienė Vilma
304 kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
Fizika, 1GA kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
13:50 Chemija, 1GA kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
Rusų k., / Informatika 1 gr., 1GA kl.
Razminienė Sigita
110 kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Ekonomika, 1GA kl.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Biologija, 1GA kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Chemija, 1GA kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:03

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai