1GB klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Matematika 1GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Rusų k., 2 gr. / Informatika 1 gr., 1GB kl.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
Kūno k. 1GB kl.
Savickas Juozas
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
Lietuvių k., 1GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Lietuvių k., 1GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
08:55 Chemija, 1GB kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
Fizika, 1GB kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Technolog. 1GB kl.
Kazlauskas Vitas
108 kab.
Gricienė Alina
107 kab.
Biologija, 1GB kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
09:50 Kūno k. 1GB kl.
Savickas Juozas
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
Anglų kalba 1GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Anglų kalba 1GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Raktai į sėkmę, 1GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Rusų k., 1GB kl.
Razminienė Sigita
110 kab.
Ligutienė Valerija
304A kab.
10:55 Lietuvių k., 1GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Matematika 1GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Lietuvių k., 1GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Matematika 1GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Muzika 1Gb kl.
Maneikienė Irena
309 kab.
12:00 Etika, tikyba 1GB kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
Geografija, 1GB kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Dailė, 1GB kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
Istorija, 1GB kl.
Tamošaitis Rolandas
116 kab.
Matematika 1GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
12:55 Anglų kalba 1GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Biologija, 1GB kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Rusų k., 1 gr. / Informatika 2 gr., 1GB kl.
Ligutienė Valerija
304A kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Fizika, 1GB kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Chemija, 1GB kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
13:50 Geografija, 1GB kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Ekonomika, 1GB kl.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Istorija, 1GB kl.
Tamošaitis Rolandas
116 kab.
Anglų kalba 1GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Istorija, 1GB kl.
Tamošaitis Rolandas
116 kab.
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:03

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai