Starosotnikovaitė Aiva
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Anglų k. 12 A 3gr
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Biologija 12 A 1 gr.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Geografija 12 A
Raščikienė Rima
307 kab.
Geografija 12 A
Raščikienė Rima
307 kab.
 
 
 
08:55 Matematika 12 B 1gr
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Lietuvių k. 12 A 5gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
Matematika 12 B 1gr
Klinauskienė Dalia
305 kab.
09:50  
 
 
Dailė 12 A 1gr.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
Kūno k. 12 B 5gr.
Savickas Juozas
 
Lietuvių k. 12 A 5gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
10:55 Lietuvių k. 12 A 5gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
Anglų k. 12 A 3gr
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Lietuvių k. 12 A 5gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
Anglų k. 12 A 3gr
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Rusų k. 12 kl.
Razminienė Sigita
110 kab.
12:00 Kūno k. 12 B 5gr.
Savickas Juozas
 
Matematika 12 B 1gr
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Matematika 12 B 1gr
Klinauskienė Dalia
305 kab.
 
 
 
12:55 Rusų k. 12 kl.
Razminienė Sigita
110 kab.
Fizika 12 B
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Anglų k. 12 A 3gr
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Biologija 12 A 1 gr.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Dailė 12 A 1gr.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
13:50 Tikyba 12 2gr
Nemunaitė Aušra
206 kab.
 
 
 
 
 
 
Fizika 12 B
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:04

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai